In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens, inclusief de manier waarop we ze verzamelen, waar ze worden opgeslagen en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. We beschrijven ook jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je deze kunt uitoefenen. Houd er rekening mee dat de privacyverklaring soms kan worden gewijzigd vanwege bijvoorbeeld wetswijzigingen. We raden je daarom aan om de verklaring regelmatig te raadplegen.

Cookies

Op deze website maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van de website wordt meegestuurd en op jouw computer wordt opgeslagen door je browser. We gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitschakelen via je browser, maar dit kan de functionaliteit van onze website negatief beïnvloeden. Je hebt het recht om inzage te vragen in, correctie of verwijdering van jouw gegevens. Neem hiervoor contact met ons op via onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen, kunnen we je vragen om je adequaat te identificeren. Als het gaat om inzage in persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan een cookie, dien je een kopie van het desbetreffende cookie mee te sturen. Je kunt cookies alleen zelf verwijderen, omdat ze op jouw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg de handleiding van je browser voor meer informatie hierover.

 

Doel gegevens

RVS Reclame verzamelt persoonsgegevens voor een aantal doeleinden, die hieronder worden toegelicht.

Contact opnemen

Wanneer je contact opneemt met RVS Reclame via de website, verzamelen we jouw gegevens. Het contactformulier vraagt alleen om de noodzakelijke gegevens om een voorstel of dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam en e-mailadres.

Analytics

Om onze website te verbeteren, verzamelt RVS Reclame gegevens via Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn niet gekoppeld aan jouw persoonlijke gegevens. Hierbij kun je denken aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je vaak bezoekt.

Vacatures

Voor het beoordelen van sollicitanten verzamelen we bepaalde gegevens, zoals je naam, e-mailadres en CV. Deze gegevens worden gebruikt om een profiel te maken voor de vacature waarop je solliciteert. Deze gegevens worden eenmalig opgeslagen.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming, ter uitvoering van overeenkomsten of omdat de verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

De gegevens die RVS Reclame ontvangt en verwerkt, worden beheerd via:

Office 365

De e-mail van RVS Reclame wordt verwerkt via Office 365. Als je contact opneemt via de formulieren of e-mail, worden deze e-mails opgeslagen op de servers van Office 365.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden door RVS Reclame voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor de uitvoering van activiteiten, tenzij we wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens langer te bewaren

Contact opnemen

Wanneer je contact opneemt met RVS Reclame via e-mail, worden de gegevens die je meestuurt, zoals je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze e-mails worden maximaal twee jaar bewaard.

Analytics

De gegevens die via Analytics op de website worden verzameld, zijn anoniem en niet gekoppeld aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Vacatures

De gegevens die worden gebruikt om je profiel vast te stellen, worden eenmalig gebruikt. Daarna worden de gegevens verwijderd.

 

Beveiliging

Er worden geen fysieke kopieën van jouw persoonsgegevens gemaakt. Jouw gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door RVS Reclame of derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via de bovengenoemde software en zijn beveiligd met wachtwoorden en, indien mogelijk, tweestapsverificatie. Bij tweestapsverificatie wordt er een code gegenereerd vanuit de software en naar RVS Reclame gestuurd. Deze code moet tijdens het inlogproces worden gebruikt. De apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens zijn ook vergrendeld met wachtwoorden en/of vingerafdrukken. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens is beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Bovendien wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat je verbinding met de website van RVS Reclame privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

 

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij VKV Service vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met VKV Service. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Als je gegevens onjuist zijn of gewijzigd zijn, heb je het recht om RVS Reclame te vragen deze te corrigeren. Je kunt je gegevens met betrekking tot de nieuwsbrief aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan elke e-mail.

Recht op overdracht

Als je jouw gegevens nodig hebt die bij RVS Reclame zijn opgeslagen, bijvoorbeeld bij een overstap naar een andere dienstverlener, heb je het recht om deze gegevens te laten overdragen. RVS Reclame zal al jouw gegevens overdragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Als je wilt dat jouw gegevens bij RVS Reclame worden gewist, heb je het recht om dit te verzoeken.

Recht op het indienen van een klacht

Als je van mening bent dat RVS Reclame niet op de juiste manier omgaat met jouw gegevens, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Als je niet wilt dat RVS Reclame jouw gegevens gebruikt, heb je het recht om het gebruik van jouw persoonsgegevens te stoppen. Je kunt gebruikmaken van deze rechten door contact op te nemen via info@rvsreclame.nl en een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het identiteitsbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. We streven ernaar om binnen een week te reageren.

RVS Reclame verwerkt persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Dit omvat het aanbieden van diensten of producten van RVS Reclame via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden.

De verplichte gegevens die moeten worden verstrekt, zijn de minimaal vereiste gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als je deze verplichte gegevens niet verstrekt, kan RVS Reclame de betreffende dienst niet aanbieden. Als het nodig is om gegevens die je hebt gedeeld met RVS Reclame te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde, bijvoorbeeld voor het aanbieden van een dienst, zullen we eerst jouw toestemming vragen.

RVS Reclame behoudt zich het recht voor om gegevens openbaar te maken wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer RVS Reclame dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendommen of veiligheid van RVS Reclame te beschermen. We streven er altijd naar om jouw recht op privacy te respecteren.

Als je nog vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

RVS Reclame
Thorbeckelaan 76
2641WD Pijnacker
The Netherlands
info@rvsreclame.nl